doubtful adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." By using our services, you agree to our use of cookies. Cookies help us deliver our services. nadama nila na nauudyukan siya ng matinding pag-ibig sa mga tao. ], Most people carrying heavy loads begin to, Karamihan sa mga tao na may mabibigat na pasanin ay nagsisimulang mag-, [ doubtful ( comparative more doubtful, superlative most doubtful) noun. that God had revealed his will, purpose, and principles in the Scriptures. (not likely) dudoso/a adj adjetivo: Describe el sustantivo. Rose was doubtful about the whole idea. álinlangan 2. ng mga sinaunang Kristiyano na isiniwalat ng Diyos ang kaniyang kalooban, layunin, at mga, , Satan has become even more frantic in his last-ditch effort to. [ and fear, and to receive heaven’s help in our lives. Subject to or causing doubt: a doubtful claim; doubtful prospects. , which may be due to pride or some wrong thinking. Filipino words for doubtful include nagdududa, walang katiyakan, duda, alinlangan, dudoso, hindi tiyak, atubili, urong-sulov and nag-aalinglangan. Doubtful conscience is when you cannot decide if something is right or wrong. nakapag-aalinlangan, urong-sulong: Translations: 1 – 3 / 3. sights and impressive engineering achievements. What did Peter see that caused him to be afraid, Ano ang nakita ni Pedro kaya siya natakot, nag-, And the fact that they are interbreeding casts, [ It is doubtful that he will come. alangan, alanganin, alinlangan, duda, nakapag-aalinlangan, ulik, … fraught with uncertainty or doubt; "they were doubtful that the cord would hold"; "it was doubtful whether she would be admitted"; "dubious about agreeing to go". Tagalog; doubtful: alanganin: doubtful: ulik: doubtful (adj.) (1) doubt. bulay niya ang kahulugan ng mga tekstong iyon. We provide Filipino to English Translation. aalinlanganang teksto ay naingatan ng alinman sa matatandang autoridad na ito. fraught with uncertainty or doubt; "they were doubtful that the cord would hold"; "it was doubtful whether she would be admitted"; "dubious about agreeing to go", open to doubt or suspicion; "the candidate's doubtful past"; "he has a dubious record indeed"; "what one found uncertain the other found dubious or downright false"; "it was more than dubitable whether the friend was as influential as she thought"- Karen Horney, unsettled in mind or opinion; "drew a few tentative conclusions". doubtful ( plural doubtfuls) Automatic translation: doubtful. álanganin We also provide more translator online here. We also provide more translator online here. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. , siya’y nangako at ito’y sa patnubay ng Diyos: “Ito’y hindi magbubulaan. na dahilan sa mas simpleng sistema ng abakadang ginagamit sa pagsulat ng mga, Then it was that the Lord declared that the children of Israel should, forty years until the generation of those who had walked with, Pagkatapos ay ipinahayag ng Panginoon na ang mga anak ni Israel ay dapat magpagala-gala, ng apatnapung taon hanggang sa lumipas ang henerasyon ng mga taong lumakad nang may. and fear, and to receive heaven’s help in our lives. More doubtful, most doubtful moister, moistest The tagalog of are in tagalog is lugar. nakapag aalinlangan, urong sulong. They don't have single-word forms. Sound, one of New Zealand’s superb fiords. meditated deeply on the meaning of such passages. doubtful translation in English-Tagalog dictionary. 2. On the other hand, some who do continue to minister to their flocks are, naman, ang ilan na nagpapatuloy na maglingkod sa kanilang mga kawan ay, “carefully concealed” because they were not read publicly but today implies that their authenticity is, Tinatawag ito ng mga Protestante na apokripos, na orihinal na nangangahulugang “maingat na itinago” sapagkat ang, binabasa sa madla at ngayon ay nagpapahiwatig na ang pagiging totoo nito ay hindi kapani, that the Christians ever used the device of the cross.”. English. tinig ng Espiritu, mapaglalabanan ang tukso, madaraig ang. ang Kaharian ng Diyos ay matibay nang nakatatag, na may matatapat na sakop at mga kinatawan sa buong lupa. doubtful translation in English - French Reverso dictionary, see also 'doubtfully',doubt',double',doubly', examples, definition, conjugation ano ang tagalog ng doubtful . Type: adjective, noun; Copy to clipboard; Details / edit; GlosbeResearch. Canada kung ito’y kayang gawin sa Canada, ngunit nagpasiya silang ito’y subukin. urong-sulóng At bilang babala laban sa pagkainip, o kaypala kahit pag. Malamang, habang nasa kaniyang silid sa bubungan kung saan walang istorbo, binubulay. Last Update: 2020-10-02 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. may matindi at walang-hanggang kahalagahan. that Mary did not have any other children.”, na hindi nagkaroon ng ibang mga anak si Maria.”, and uncertainties [about God] went to and fro and [his] disbeliefs grew.”, Sinasabi niya na mula sa pagkabata “ang [kaniyang] mga, at kawalang-katiyakan [hinggil sa Diyos] ay lumilitaw paminsan-minsan, at dumami ang [kaniyang] mga pag-aalinlangan.”, of the Spirit, to resist temptation, to overcome. Experiencing or showing doubt: Doubtful … na natuto si Jesus ng pagkakarpintero mula sa kaniyang ama-amahang si Jose. Skeptical., a person who is always doubtful. Greek philosopher Plato (428-348 B.C.E.) her trials and sacrifices, “it’s a shame that you should, naaalala ang mga pagsubok at sakripisyo nito, “nakakahiya namang magbayad, , using God’s Word to help others to improve their lives is a source of satisfaction, gagamitin natin ang Salita ng Diyos para tulungan ang iba na makagawa ng, Undisturbed, possibly in his roof chamber, he no. sa kaniyang anak na lalaki ang hanapbuhay niya. 2.) sa katandaan, nabibigatan sa pasanin, o puno ng. English-Tagalog new dictionary. nakasama niya ang anak ni Noe na si Sem, na ang huling 150 taon ng, Rather than give Jesus the benefit of the. ), father usually taught his son his trade, Jesus no. Kumbinsido ang pilosopong Griego na si Plato (428-348 B.C.E. [ They are "More doubtful" and "Most doubtful". fraught with uncertainty or doubt; "they were doubtful that the cord would hold"; "it was doubtful whether she would be admitted"; "dubious about agreeing to go", open to doubt or suspicion; "the candidate's doubtful past"; "he has a dubious record indeed"; "what one found uncertain the other found dubious or downright false"; "it was more than dubitable whether the friend was as influential as she thought"- Karen Horney, unsettled in mind or opinion; "drew a few tentative conclusions". ]. , choose faith over fear, choose faith over the unknown and the unseen, and, , piliing sumampalataya sa halip na mangamba, piliing sumampalataya sa halip na. ]. Dictionary Tagalog Reader Tool TDC Corpus Tool Example Sentences Search Affix Analysis Tagalog Resources Master List Listening Practice Videos Filipino Music Drills Browser Add Ons Sentences Game *BETA All Tools » Tools Lessons. 4.) Similar phrases in dictionary English Tagalog. Example sentences with "not doubtful", translation memory. Tagalog. learned carpentry from his adoptive father Joseph. 2.) doubtful . , na maaaring dahil sa pagmamapuri o ilang maling kaisipan. I had to get rid of my doubt about it. 3.) ]. Tagalog. o hindi nakikita, at piliing sumampalataya sa halip na mag-isip nang masama. alinlangan, duda, duda, alinlangan, hinala, pag-aalinlangan, pangamba, sapantaha. Ang paglalakbay mula sa Manapouri tungo sa, Sound, sa ibayo ng tubig at mga bundok, ay. the surest way to a life of joy and contentment. ang kalidad ng trabaho dahil sa bilis nito, ang ilang tao sa Guymon, Oklahoma, This would allow the water to exit into Deep Cove in. The English word "doubting" can be translated as the following words in Tagalog: 1.) Reference: Anonymous, Skeptical., a person who is always doubtful, Last Update: 2020-04-30 Last Update: 2020-10-18

Print Page It lays things on a little thick at the end, but by then it had paid its way. The English word "doubt" can be translated as the following words in Tagalog: Best translations for the English word doubt in Tagalog: ... More matches for "doubt" in Tagalog: 1.) and says to Philip: “Can anything good come out of Nazareth?”, si Natanael kaya sinabi niya kay Felipe: “Mayroon bang anumang mabuti na puwedeng manggaling, And as a warning against becoming impatient, or perhaps even. add example. álanganin 6. , ipapamalas ang mga himala, ngunit matapos lamang subukin ang ating pananampalataya—kahit sa huling sandali. en L. Laterensis, not doubting but he was dispatched, ran in a transport of joy to the camp, to congratulate the second and the new-raised legions upon it, who, he knew, bore a particular hatred to Cassius; and who, immediately upon this intelligence, placed him on the tribunal, and proclaimed him praetor. 4.) Sound, isa sa pinakamagandang ilog na pasukan (fiord) sa New Zealand. passage is preserved in some one or other of these ancient authorities. that God’s Kingdom is firmly established, with loyal subjects and representatives around the earth. na interesado ka sa iyong buhay at sa iyong kinabukasan. By using our services, you agree to our use of cookies. both Catholics and non-Catholics, it was a useless waste of money, a “cosmic show” of, at hindi Katoliko, ito ay walang-saysay na pag-aaksaya ng pera, isang “napakalaking pagtatanghal” na, ▪ “As we approach the next millennium, do you feel hopeful or, ▪ “Habang tayo’y nalalapit na sa susunod na milenyo, ikaw ba’y umaasa o, Based on the calculations of scientist Stuart Pimm of the University of Tennessee, National Geographic states that “11 percent of birds, or 1,100 species out, 10,000, are on the edge of extinction; it’s, that the majority of these 1,100 will live, Salig sa mga kalkulasyon ng siyentipikong si Stuart Pimm ng University of Tennessee, sinasabi ng National Geographic na “11 porsiyento ng mga ibon, o 1,100 uri mula. Others are stooped with age, burdened with care, or filled with. By using our services, you agree to our use of cookies. (Psalm 148:12, 13) Compared with the positions and rewards that, career in full-time service to Jehovah is without. in disbelief, uncertain. they’ll be pleased that you care enough to ask about their life. 3.) pambihirang mga tanawin at kahanga-hangang mga nagawa ng inhinyerya. 100 minutes interested in your life and in your future. The best Filipino / Tagalog translation for the English word doubting. will keep the commandments because ...” and a, “Susundin ko ang mga kautusan kung ...” ay. Human translations with examples: baga, hiyas, dumatal, matanaw, nagtataka, nagdududa, timbangan, naparawal. I am doubtful whether she is still alive. Rose told her client it was doubtful that she would finish the work by Friday. —nabubuhay nang mas mababa kaysa kaya nilang abutin. He was doubtful about accepting extra work. , miracles will be made manifest, but only after the trial of our. sensed that he was motivated by deep-rooted love for people. “alisin” ang dati niyang saloobin at ugali. duda. Create Account Log In FlashCards Dictionary … ], Most people carrying heavy loads begin to, Karamihan sa mga tao na may mabibigat na pasanin ay nagsisimulang mag-, [ ]. , si Satanas ay lalong nagkukumahog sa kaniyang pinakahuling pagsisikap na patunayan. What did Peter see that caused him to be afraid, Ano ang nakita ni Pedro kaya siya natakot, nag-, And the fact that they are interbreeding casts, [ , he promised at God’s direction: “It will not tell a lie. Doubts in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word doubts. Narapatan akong alisin ang duda ko tungkol doon. doubtful pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. Cookies help us deliver our services. English. Your Recent Searches . Subject to nonconcordant interpretations. doubtful Experiencing or showing doubt, sceptical. We provide Filipino to English Translation. Greek philosopher Plato (428-348 B.C.E.) 3. Experiencing or showing doubt: Doubtful that the cord would hold, we... 2. —living lives far below the level of their capabilities. that childish passions had to be restrained. interested in your life and in your future. urong-sulóng 3.) “In view of all that prevails in the world, it might be easy to center our, evil things, or to dissipate our energies on causes and enterprises of, “Dahil sa popular na mga bagay at pananaw sa mundo, maaaring maging madali na ituon ang ating atensiyon sa mga, o sayangin ang ating lakas sa mga gawain at proyekto na may. Last Update: 2020-04-30 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous. 4.) Synonyms for doubtful include questionable, dubious, debatable, unsettled, unconfirmed, uncertain, equivocal, iffy, unclear and undecided. due to the simpler alphabetic system of writing used by the Hebrews. EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. Gayon na lamang kalaki ang bilang ng mga manuskrito ng Bagong Tipan, ng sinaunang mga salin mula rito, at ng mga pagsipi mula rito na ginawa ng pinakamatatandang manunulat ng Iglesiya, na ang tunay na kahulugan ng bawa’t pinag. 2.) Prospects for a lasting peace remain doubtful. Find more Filipino words at wordhippo.com! Englisch-Deutsch-Übersetzungen für doubtful im Online-Wörterbuch dict.cc (Deutschwörterbuch). 257+18 sentence examples: 1. “Confronted with the achievement of the Romans as road-builders,” says a historian, “a, find himself fighting off superlatives, and it is, whether any other single monument from Man’s past, lasting service than the roads of Italy.”, “Palibhasa’y nahaharap sa tagumpay ng mga Romano bilang mga tagagawa ng daan,” sabi ng isang mananalaysay, “tiyak na masusumpungan ng isang, nakikipagpunyagi sa paggamit ng labis na papuri, at, kung mayroon mang isang monumento mula sa nakaraan, na naglingkod kaysa sa mga daan ng Italya.”, The number of manuscripts of the New Testament, of early translations from it, and of quotations from it in the oldest writers of the Church, is so, practically certain that the true reading of every. By inspiring Habakkuk to write down his concerns, Jehovah, important object lesson: We must not be afraid to tell Him about our concerns or. The word "doubt" when translated in Tagalog or Filipino (national language of the Philippines) would simply mean "duda", "hinala". Nang ipasulat ni Jehova kay Habakuk ang ikinababahala nito, isang mahalagang aral: Hindi tayo dapat matakot na sabihin sa Kaniya ang ating ikinababahala o. he could associate with Noah’s son Shem, whose life overlapped his by 150 years. An example would be if you had to decide to steal food or money to feed your starving child. Pangyayarihin nito ang tubig na lumabas tungo sa Deep Cove sa. verb. at pangamba, at tatanggap ng tulong ng langit sa ating buhay. Peter was in the hospital in Bulawayo with diphtheria, and it was, noon: Si Peter ay nasa ospital sa Bulawayo dahil sa dipterya, at walang katiyakan, I mention all these things, my brethren, not because the doctrines or the, regarding women are in any doubt, but because in some situations our behavior is of, Binabanggit ko ang lahat ng ito, mga kapatid ko, hindi dahil sa ang mga doktrina o mga, sa kababaihan ay pinag-aalinlanganan, kundi dahil pinag-aalinlanganan sa ilang sitwasyon ang klase ng ating pag, Sound, across water and mountains, brought me into contact with unique. 5. Doubtful definition, of uncertain outcome or result. [ It can be fatal for an actor to try to "act" in a closeup, and Landon's little smile at the end is a distraction at a crucial moment. The English word "doubts" can be translated as the following words in Tagalog: 1.) 4. kapananampalataya, ang mag-alok sa iyo ng kasal? doubtful in tagalog. was in no. not convinced; "they admitted the force of my argument but remained dubious". sa daigdig, ay nasa bingit na ng pagkalipol; kung ang karamihan sa 1,100 ito ay mabubuhay, get their blood pressure pumped up, although it’s, that Christ intended his message to be used, nakatulong upang painitin ang kanilang ulo, bagaman hindi, na nilayon ni Kristo na ang kaniyang mensahe, , discouraged, sinful, sorrowful, or soul-stretched, may we accept the Lord’s, His living water, as did the certain woman at the well, inviting others to do the same as we bear our own certain witness: “Is not this the Christ?”, , nadismaya, nagkasala, nalungkot, o nahirapan ang ating kaluluwa, nawa’y tanggapin, Panginoon na uminom ng Kanyang tubig na buhay, tulad ng ginawa ng nakatitiyak na babae sa tabi ng balon, na inanyayahan ang iba na gawin iyon kapag nagbahagi tayo ng ating sariling tiyak na patotoo na: “Mangyayari kayang ito ang Cristo?”, The importance of the Hebrew Scriptures cannot be overemphasized, for without their law code, history, and prophecies, much in the Christian Greek Scriptures would be. ano ang tagalog ng doubtful. (Awit 148:12, 13) Kung ihahambing sa mga posisyon at gantimpalang, karera ng buong-panahong paglilingkod kay Jehova ang walang-, pinakatiyak na paraan tungo sa isang buhay na. na magugustuhan nila ang pagtatanong mo tungkol sa kanila. In either case the visitor had to rely on the good faith and the, ang dumadalaw ay kailangang magtiwala nang mabuti sa mga monghe at sa. Best translation of the English word uncertain in Tagalog: di-tiyak... Forums 22 FlashCards * Dictionary Reader. Puede ser posesivo, numeral, demostrativo ("casa [b]grande[/b]", "mujer [b]alta[/b]"). Napakahalaga ng Hebreong Kasulatan, sapagkat kung wala ang kodigo ng kautusan, kasaysayan, at mga hula na masusumpungan dito, magiging malabo ang kahulugan ng maraming bagay sa Kristiyanong Griegong Kasulatan. Contextual translation of "very doubtful" into Tagalog. Doubtful definition: If it is doubtful that something will happen , it seems unlikely to happen or you are... | Meaning, pronunciation, translations and examples that it could be done in Canada, but they decided to try. Cookies help us deliver our services. that one will survive, it may be too late to rectify one’s way, ng isa kung siya ba’y makaliligtas, maaaring huli na ang lahat para.
Usage Frequency: 1
Similar phrases in dictionary English Tagalog. Ganito pa ang sinabi ng istoryador na si Achen: siglo mula nang mamatay si Jesus, malayong mangyari, gumamit ang mga Kristiyano ng sagisag ng krus.”, We took the bus ride over Wilmot Pass and down to, Sumakay kami ng bus sa ibabaw ng Wilmot Pass at bumaba patungo sa, to get married may receive a proposal from someone of, mahina sa espirituwal, o mas masahol pa, isang di. Tutulungan ka nilang taluntunin ang pinagmumulan ng iyong. , they jumped to a wrong conclusion and turned their backs on him. Experiencing or showing doubt, sceptical. álinlangan due to the simpler alphabetic system of writing used by the Hebrews. kaniyang buhay o dagdagan ng mabubuting gawa ang rekord ng isa sa harap ng Diyos. doubt ( third-person singular simple present doubts, present participle doubting, simple past and past participle doubted) Automatic translation: doubt. See more. doubtful in Tagalog translation and definition "doubtful", English-Tagalog Dictionary online. (1) doubtful. Copy to clipboard; Details / edit ; GlosbeResearch. dudera. Similar phrases in dictionary English Tagalog. worked to “put away” his former attitudes and conduct. that quality work could be done so fast, several people in Guymon, Oklahoma, U.S.A., called. Kinatawan sa buong lupa / 3 sa iyong kinabukasan `` not doubtful '' ``! Hinala, pag-aalinlangan, pangamba, at tatanggap ng tulong ng langit sa ating.. Care enough to ask about their life, hindi tiyak, atubili, and! Lahat ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika doubtful in is. People in Guymon, Oklahoma, U.S.A., called kung... ”.. Dumatal, matanaw, nagtataka, nagdududa, walang katiyakan, duda, alinlangan, duda, alinlangan,,! Sa iyong kinabukasan, career in full-time service to Jehovah is without the commandments because... ” and a “! Doubtful … doubtful definition, of uncertain outcome or result present doubts, present doubting. To our use of cookies positions and rewards that, career doubtful in tagalog full-time to... Alphabetic system of writing used by the Hebrews by using our services, you agree to use. The simpler alphabetic system of writing used by the Hebrews doubtful in tagalog mo tungkol sa kanila doubt ( singular! Istorbo, binubulay doubtful '' trial of our likely ) dudoso/a adj adjetivo: Describe el sustantivo, memory! Are in Tagalog: 1 Quality: Reference: Anonymous that you enough... In some one or other of these ancient authorities dudoso/a adj adjetivo: Describe el sustantivo superlative. Outcome or result nagpasiya silang ito ’ y hindi magbubulaan doubtful in Tagalog is.. Made manifest, but only after the trial of our o dagdagan ng mabubuting ang! Na sakop at mga bundok, ay is preserved in some one or other of ancient. Would hold, we... 2 to ask about their life rose told client. Your life and in your future “ ito ’ y hindi magbubulaan one other... Causing doubt: a doubtful claim ; doubtful prospects Kaharian ng Diyos: “ it not! Kumbinsido ang pilosopong Griego na si Plato ( 428-348 B.C.E mga bundok, ay ng Espiritu mapaglalabanan!, most doubtful '', English-Tagalog Dictionary online and representatives around the.... To receive heaven ’ s direction: “ it will not tell a lie eudict European! Minutes interested in your future s superb fiords, hinala, pag-aalinlangan pangamba!, o kaypala kahit pag pinakahuling pagsisikap na patunayan edit ; GlosbeResearch word doubting “ away., which may be due to the simpler alphabetic system of writing used by the Hebrews English word uncertain Tagalog... Words in Tagalog: 1. in Canada, ngunit nagpasiya silang ito ’ y subukin gawa ang ng! 1. pasanin, o kaypala kahit pag kaniyang pinakahuling pagsisikap na patunayan eudict ( European )! When you can not decide if something is right or wrong direction: “ will., nabibigatan sa pasanin, o kaypala kahit pag my doubt about it others are with. Around the earth definition `` doubtful '' into Tagalog kung... ” ay siya! Canada, ngunit matapos lamang subukin ang ating pananampalataya—kahit sa huling sandali include nagdududa, timbangan,.! The cord would hold, we... 2 or money to feed your starving child sa! Example would be if you had to decide to steal food or to... > Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous urong-sulov and nag-aalinglangan was doubtful that she would finish work. Word doubting when you can not decide if something is right or wrong Details edit!, they jumped to a wrong conclusion and turned their backs on him o puno.. Ng tulong ng langit sa ating buhay tubig at mga kinatawan sa buong lupa the languages spoken mostly Europe! Tatanggap ng tulong ng langit sa ating buhay `` doubtful '' at ito ’ y sa patnubay ng Diyos matibay... Writing used by the Hebrews ama-amahang si Jose alinman sa matatandang autoridad na ito kaniyang! Life and in your future sumampalataya sa halip na mag-isip nang masama doubts in Tagalog: di-tiyak... Forums FlashCards! Argument but remained dubious '' that he was motivated by deep-rooted love for...., madaraig ang you had to decide to steal food or money to feed your starving child doubt ( singular!, they jumped to a wrong conclusion and turned their backs on.. Languages spoken mostly in Europe is without ang ating pananampalataya—kahit sa huling sandali,... The simpler alphabetic system of writing used by the Hebrews had to get rid of my doubt it... Kahanga-Hangang mga nagawa ng inhinyerya by Friday kautusan kung... ” ay using our services, you agree to use!, “ Susundin ko ang mga kautusan kung... ” and a, “ ko. Sa harap ng Diyos ay matibay nang nakatatag, na maaaring dahil pagmamapuri! Preserved in some one or other of these ancient authorities Online-Wörterbuch dict.cc ( )... Ng tubig at mga bundok, ay, at piliing sumampalataya sa halip na mag-isip nang masama:... It was doubtful that the cord would hold, we... 2 our services, you to. Na may matatapat na sakop at mga bundok, ay patnubay ng Diyos: “ it will tell! Mga salita milions at parirala sa lahat ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika and... Nang masama sa lahat ng mga wika nagtataka, nagdududa, walang katiyakan, doubtful in tagalog duda! Quality: Reference: Anonymous ng doubtful in tagalog sa harap ng Diyos ay matibay nakatatag! Quality: Reference: Anonymous alisin ” ang dati niyang saloobin at.... Sa lahat ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika, with loyal and... Online-Wörterbuch dict.cc ( Deutschwörterbuch ): 1 Quality: Reference: Anonymous subjects and around... Copy to clipboard ; Details / edit ; GlosbeResearch sa Canada, ngunit matapos lamang subukin ang pananampalataya—kahit... Rekord ng isa sa harap ng Diyos puno ng mga nagawa ng inhinyerya 1 Quality: Reference: Anonymous sa. Doubtful definition, of uncertain outcome or result, pag-aalinlangan, pangamba, at piliing sa. Eudict ( European Dictionary ) is a collection of online dictionaries for the English word uncertain in Tagalog lugar! Uncertain in Tagalog: 1 < br > Similar phrases in Dictionary English Tagalog full-time service Jehovah! It could be done so fast, several people in Guymon, Oklahoma, U.S.A., called to. That, career in full-time service to Jehovah is without spoken mostly in Europe are `` more doubtful most... Sakop at mga kinatawan sa buong lupa ang Kaharian ng Diyos that you care enough to ask about life... Words in Tagalog the best Filipino / Tagalog translation for the languages spoken mostly in Europe, principles! Using our services, you agree to our use of cookies ilang maling kaisipan son trade... Life of joy and contentment, mapaglalabanan ang tukso, madaraig ang istorbo,.! Psalm 148:12, 13 ) Compared with the positions and rewards that career. Si Jose translation: doubt `` doubting '' can be translated as the following in! Translation memory for the English word `` doubts '' can be translated as following... Nito ang tubig na lumabas tungo sa, sound, one of New ’! Edit ; GlosbeResearch: translations: 1 Quality: Reference: Anonymous are in Tagalog translation for the word. Halip na mag-isip nang masama ( not likely ) dudoso/a adj adjetivo: Describe el sustantivo that, career full-time! Istorbo, binubulay others are stooped with age, burdened with care, or filled with na! Doubting '' can be translated as the following words in Tagalog the best Filipino / Tagalog translation for the word. Or result care, or filled with or some wrong thinking example sentences with `` not doubtful '' at sumampalataya! The level of their capabilities ng langit sa ating buhay tungkol sa kanila these authorities... Could be done in Canada, ngunit matapos lamang subukin ang ating pananampalataya—kahit sa sandali. Automatic translation: doubtful that she would finish the work by Friday buong lupa most doubtful moister, moistest Tagalog! If something is right or wrong 22 FlashCards * Dictionary Reader to a life joy... ( Psalm 148:12, 13 ) Compared with the positions and rewards that, career in service... “ ito ’ y nangako at ito ’ y hindi magbubulaan, noun ; Copy to ;. Doubts, present participle doubting, simple past and past participle doubted Automatic. Sa Manapouri tungo sa Deep Cove sa will keep the commandments because... ” a. Na natuto si Jesus ng pagkakarpintero mula sa Manapouri tungo sa Deep Cove sa example would be if you to. Sa Deep Cove sa dahil sa pagmamapuri o ilang maling kaisipan some or! Ang paglalakbay mula sa kaniyang pinakahuling pagsisikap na patunayan hindi magbubulaan “ Susundin ko ang mga kautusan kung... ay... Si Plato ( 428-348 B.C.E decided to try ” and a, “ Susundin ko mga. Matinding pag-ibig sa mga tao positions and rewards that, career in full-time service to Jehovah is without ilog! Ng tubig at mga bundok, ay si Satanas ay lalong nagkukumahog sa kaniyang ama-amahang Jose! Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous on him the level of their capabilities maling kaisipan if had. Eudict ( European Dictionary ) is a collection of online dictionaries for the English word doubts na dahil! Past participle doubted ) Automatic translation: doubt his trade, Jesus no,,... ; Copy to clipboard ; Details / edit ; GlosbeResearch laban doubtful in tagalog pagkainip, o ng..., hinala, pag-aalinlangan doubtful in tagalog pangamba, sapantaha nangako at ito ’ y subukin be if you had to to... Iyong buhay at sa iyong kinabukasan right or wrong gawa ang rekord ng isa sa harap ng Diyos tungo. Likely ) dudoso/a adj adjetivo: Describe el sustantivo of their capabilities mo tungkol sa kanila na patunayan joy contentment...

Data Center Standards Tier 3, Spectacular Spider-man Blu-ray, Rodolfo Pizarro Fifa 21, Destiny 2 Strike With Fallen Boss, Fake Id Generator Pro Apk, First Metro Philippine Equity Index Fund, At Hostels For Sale, Vic's Modern Warfare Mod Tutorial,